OTVÁRACIA DOBA PREDAJNE: Po - Pi: 08:00 - 17:00 hod.

Bratislava: +421 2 4363 0343-8, Mobil: +421 905 50 7777

Martin: +421 43 4307 692, Mobil: +421 915 742 869

Reklamačný poriadok

Tieto reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou  ALARMY s.r.o. a medzi zákazníkom a spoločnosťou AUDIO Slovakia s.r.o. Zákazník prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok kúpou výrobku u predávajúceho alebo prevzatím od kuriéra prepravnej spoločnosti UPS.

1. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dňom kúpy tovaru u predávajúceho. Všeobecná záručná doba na produkty spoločností ALARMY s.r.o. a AUDIO Slovakia s.r.o. je stanovená na 24 mesiacov. Na bezúdržbové akumulátory si spoločnosti vyhradzujú reklamačnú dobu 12 mesiacov. K reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe (faktúru, hotovostný doklad). Reklamačné konanie začína plynúť až odo dňa doručenia tovaru do servisu, nie odo dňa odoslania zásielky zákazníkom.
Spoločnosti ALARMY s.r.o. a AUDIO Slovakia s.r.o. neručia za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou a neodborným zaobchádzaním s výrobkom. Záruka zaniká ak:

 1. bol výrobok mechanicky poškodený kupujúcim alebo inou osobou
 2. ak bol výrobok poškodený neodbornou inštaláciou
 3. ak bol výrobok poškodený kvôli zanedbaniu bežnej údržby
 4. ak bol výrobok poškodený živelnou katastrofou
 5. ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu
 6. ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole
 7. ak bol výrobok vystavený nevhodným teplotným podmienkam
 8. ak boli na výrobku robené neoprávnené opravy alebo úpravy
 9. ak bol výrobok vystavený chemicky agresívnemu prostrediu
 10. ak bol výrobok používaný v rozpore s užívateľským manuálom
 11. ak nebol zákazníkom predložený doklad a kúpe
 12. ak bol výrobok vystavený prepätiu


V prípade oprávnenej záručnej lehoty, bude tovar v najkratšej možnej dobe (max. do 30 dní) opravený, prípadne vymenený za nový kus a poslaný kuriérskou službou späť alebo osobne odovzdaný zákazníkovi. V prípade, že bude záručná lehota vyhodnotená ako neoprávnená, bude tovar vrátený zákazníkovi späť neopravený, alebo bude po odsúhlasení zákazníkom opravený na jeho vlastné náklady.

2. Pozáručná oprava

V prípade pozáručnej opravy je potrebné sa vopred informovať na cenu opravy výrobku v našich spoločnostiach. Tovar je možné prijať do servisu za účelom posúdenia možnej opravy a následného vyčíslenia ceny opravy, alebo prijatý priamo na opravu so súhlasom s prevedením opravy. Cena za opravu je oznámená zákazníkovi telefonicky, e-mailom alebo osobne. Na opravu si spoločnosť ALARMY s.r.o. a AUDIO Slovakia vyhradzuje dobu záruky 3 mesiace.

3. Dôležité informácie

 1. Spoločnosť ALARMY s.r.o. a AUDIO Slovakia s.r.o. nezodpovedajú za prípadnú stratu užívateľských dát a nastavení v reklamovanom zariadení, ktoré bolo prijaté do servisu.
 2. Pokiaľ nie je možné doručiť reklamovaný tovar osobne, je možné ho poslať na vlastné náklady prepravnou spoločnosťou alebo poštou na prevádzku spoločnosti.
 3. Spoločnosti zodpovedajú len za chyby a poruchy prevzatého výrobku do servisu, ktoré sa prejavovali v okamihu jeho prevzatia.
 4. V prípade ak by bola zistená iná závada ako bolo uvedená zákazníkom, spoločnosti budú zákazníka kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.
 5. Pred odovzdaním zariadenia k nám do servisu, je potrebné dôkladne skontrolovať, či nie je závada spôsobená nesprávnym zapojením alebo nastavením. Prípadne sa informovať u našich technikov, telefonicky alebo e-mailom, či nie je možné závadu odstrániť svojpomocne priamo na mieste.
 6. Ak nie je schopný zákazník odovzdať pokazené zariadenie do servisu, pretože si nevie poradiť s demontážou zariadenia, zabezpečujeme výjazd technika, ktorý zoservisuje zariadenie priamo na mieste. Táto služba je spoplatnená.
 7. Zákazníci sa môžu o stave reklamácie informovať telefonicky alebo e-mailom.
 8. K tovaru, ktorý zákazník posiela na reklamáciu musí byť priložená  kópia faktúry alebo hotovostného dokladu, vyplnený reklamačný protokol s popisom závady.

Reklamačný protokol ALARMY s.r.o. na stiahnutie vo formáte .docx a vo formáte .pdf

Reklamačný protokol AUDIO SLOVAKIA s.r.o. na stiahnutie vo formáte .docx a vo formáte .pdf

Záručné podmienky platné od 01.01.2016

Kontaktný formulár

Potrebujem cenovú ponuku

verify

* Tento údaj je povinný